Handelsbetingelser

For at få det bedst mulige forløb for begge parter, anbefaler jeg altid at man lige bruger 5 min. på at læse handelsbetingelserne.

Betaling

 • Foregår online inden opstart – evt. med ratebetaling.

Bookning

 • Book online eller send en e-mail til info@vejentilsundemadvaner.dk eller kontakt mig på tlf. 24946565 – læg gerne en besked med dit tlf. nr. hvis jeg ikke har mulighed for at svare, og jeg ringer tilbage til dig.

Afbud

 • Individuelle forløb skal meldes fra senest 24 timer inden samtalen finder sted. Ved mangelfuld eller ikke rettidigt afbud betales det fulde beløb. Aflysning skal ske på info@vejentilsundemadvaner.dk eller på sms til 24946565 SENEST 24 timer inden opstart af samtalen med navn, tlf. nr. og den tid, du har behov for at aflyse.
 • Holdforløb, kurser eller lignende med faste tider – her gives ikke penge retur eller rabat ved udeblivelse – uanset om det er en gang eller hele forløbet, der er tale om.
 • Bliver jeg som vejleder nødt til at aflyse vores individuelle samtale, vil du blive informeret på messenger, e-mail og/eller sms (Du tilbydes en ny tid). 
 • Bliver jeg som vejleder nødt til at aflyse holdundervisning – vil forløbet forlænges med de antal gange, hvor jeg som vejleder er fraværende.

Fortrydelsesret

 • Køb af online kurser kan ikke fortrydes, da du får adgang straks efter betaling og det vil derfor ikke længere være muligt at fortryde og få pengene retur. 
 • Køb af online forløb/kurser MED coaching kan fortrydes indenfor 7 dage. Startgebyr tilbagebetales dog ikke og der trækkes 10 % af det aftalte fulde beløb i administrationsgebyr. For at benytte sig af fortrydelsesretten er det et krav, at der ikke er gået mere end 7 dage og at du giver meddelelse skriftligt til info@vejentilsundemadvaner.dk. 
 • Individuelle forløb kan fortrydes indenfor 7 dage. Jeg refundere det fulde beløb (minus 10 % af det aftalte fulde beløb i administrationsgebyr). For at benytte sig af fortrydelsesretten er det et krav, at der ikke er gået mere end 7 dage og at du giver meddelelse skriftligt til info@vejentilsundemadvaner.dk. Har du haft samtaler, vil disse skulle betales og der refunderes ikke for disse samtaler. 

Personoplysninger

 • Det vil være nødvenligt at have nogle personlige oplysninger liggende i forbindelse med et køb. Disse oplysninger er fortrolige imellem dig og mig som vejleder. De vil aldrig blive videregivet til en tredjemand, medmindre dette er aftalt imellem dig og mig som vejleder. Dog bruger jeg systemer til at opbevare mine online kurser, til salg og markedsføring. Her vil dine oplysninger blive delt for at systemerne kan snakke sammen. 
 • Ved køb af Online produkter – acceptere du at komme med på Vejen til sunde madvaners mailliste – du kan til enhver tid trækket dette samstykke tilbage ved at klikke afmeld i enhver mail du modtager fra Vejen til sunde madvaner eller ved at skrive til info@vejentilsundemadvaner.dk med dit navn og e-mail adresse. 

Ansvarsbeskrivelse

 • Maj-Britt Sanders – Vejen til sunde madvaner har intet erstatningsansvar og er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dine evt. direkte eller indirekte tab eller følgeskader.
 • Som kunde er det eget ansvar at opsøge læge og modtage accept herfra inden en kost- og livsstilsændring foretages.

Uventet ophør af forløb

 • Skulle jeg under vores forløb få oplysninger, hvor jeg som vejleder, mentor og coach ikke føler mig egnet til at hjælpe, kan jeg være nødsaget til at afbryde et forløb. Nogen sygdomme og lidelser kan kræve mere professionel hjælp. 
Kopiering/deling 
 • Alt materiale er KUN til individuelt brug, og må aldrig deles, kopires ellers videregives til andre personer uden tilladelse fra Maj-Britt Sanders. Deles, kopires ellers videregives materiale fra kurser, forløb eller andre begivenheder uden tilladelse, afsluttes dit forløb og der lukkes for evt. adgang til online undervisningsplatforme. Aftalte og fulde beløb skal betales.